ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
เกียรติศักดิ์
สุราษฏร์ธานี
14 ธันวาคม 2562
2
ศักดา
สุราษฏร์ธานี
8 ธันวาคม 2562
3
บังอร
กรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1