ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต