ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
221
รัชนี
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2561
222
กฤษณะรักษ์
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2561
223
ทัศนีย์วรรณ
กรุงเทพมหานคร
3 ตุลาคม 2561
224
พัชนี
กรุงเทพมหานคร
3 ตุลาคม 2561
225
ภัคพจี
ปทุมธานี
2 ตุลาคม 2561
226
ทัศนีย์
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2561
227
นางณัฐิยา
นนทบุรี
2 ตุลาคม 2561
228
ธรรมศักดิ์
นครราชสีมา
1 ตุลาคม 2561
229
กรุณรัตน์
พะเยา
1 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 229 รายการ 12 / 12