ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
141
สุพิศ
กรุงเทพมหานคร
8 มกราคม 2561
142
จิรเมศร์
กรุงเทพมหานคร
7 มกราคม 2561
143
รังสรรค์
สระแก้ว
6 มกราคม 2561
144
สมจิตร
นนทบุรี
4 มกราคม 2561
145
ดวงใจ
ปทุมธานี
4 มกราคม 2561
146
ผจงศิริ
กรุงเทพมหานคร
4 มกราคม 2561
147
กฤษณะ
สมุทรปราการ
3 มกราคม 2561
148
ชัยวัฒน์
สมุทรปราการ
2 มกราคม 2561
149
เขมิกา
กรุงเทพมหานคร
2 มกราคม 2561
150
จันทรมาศ
กรุงเทพมหานคร
2 มกราคม 2561
151
ลำดวน
กรุงเทพมหานคร
2 มกราคม 2561
152
ธนากฤต
นครศรีธรรมราช
1 มกราคม 2561
 
ทั้งหมด 152 รายการ 8 / 8