ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
รังสิมา
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2561
2
สุวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2561
3
มนิษา
ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2561
4
ผัสสพร
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
5
Thuy
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
6
จุฑามาส
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
7
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
8
เบญจมาศ
สมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2561
9
พนิดา
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
10
พัชมน
นครราชสีมา
28 มิถุนายน 2561
11
สิริพร
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
12
พิมพ์ประภา
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
13
ลมัย
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
14
เจนวิทย์
ระยอง
28 มิถุนายน 2561
15
วรัญญา
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
16
มนท์จิรัฏฐ์
นครปฐม
28 มิถุนายน 2561
17
อรทัย
พระนครศรีอยุธยา
28 มิถุนายน 2561
18
ยม
นนทบุรี
28 มิถุนายน 2561
19
บังอร
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
20
ปิยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2561
 
ทั้งหมด 184 รายการ 1 / 10