ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤษภาคม 2561 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ครูสุตชยาภรณ์
ปัตตานี
25 พฤษภาคม 2561
2
สังคม
พระนครศรีอยุธยา
25 พฤษภาคม 2561
3
มหาวิเชียร
ปัตตานี
25 พฤษภาคม 2561
4
สมุห์กิตติศักดิ์
หนองคาย
25 พฤษภาคม 2561
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1