ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ชนันท์สุภา
นครสวรรค์
30 เมษายน 2561
2
ชุติกาญจน์
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2561
3
สุพิชญา
ฉะเชิงเทรา
28 เมษายน 2561
4
นราทิพ
พิจิตร
28 เมษายน 2561
5
สังเวียน
พิจิตร
28 เมษายน 2561
6
ชณิธศา
พิจิตร
28 เมษายน 2561
7
เพชร
นครราชสีมา
27 เมษายน 2561
8
วันเพ็ญ
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
9
ศิริพร
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
10
สายสุนีย์
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
11
กศินิดา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
12
จุฑารัตน์
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
13
นุชจรี
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
14
อลิษา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
15
ปราโมทย์
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
16
ศุภสุตา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
17
อารีรัตน์
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
18
กาญจน์นภา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
19
สุกัญญา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
20
สุพัตรา
นนทบุรี
27 เมษายน 2561
 
ทั้งหมด 231 รายการ 1 / 12