ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2561 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ปัญญา
บึงกาฬ
18 มกราคม 2561
2
ญาณันธร
ชลบุรี
18 มกราคม 2561
3
เรวัตร
ระยอง
11 มกราคม 2561
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1