ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
81
อัจฉรียา
นครราชสีมา
2 กันยายน 2560
82
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2560
83
ศศิโศภา
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2560
 
ทั้งหมด 83 รายการ 5 / 5