ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกรกฎาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
121
รัตนาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
3 กรกฎาคม 2560
122
นายอภิชา
ปทุมธานี
3 กรกฎาคม 2560
123
นส.กิ่งกาญจน์
ปทุมธานี
3 กรกฎาคม 2560
124
อัฏนา
กรุงเทพมหานคร
3 กรกฎาคม 2560
125
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
2 กรกฎาคม 2560
126
พลวัต
กรุงเทพมหานคร
2 กรกฎาคม 2560
127
ณัฏฐนิตย์
กรุงเทพมหานคร
1 กรกฎาคม 2560
128
ศิริน
กรุงเทพมหานคร
1 กรกฎาคม 2560
 
ทั้งหมด 128 รายการ 7 / 7