ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
101
สุมน
นนทบุรี
2 มิถุนายน 2560
102
นิตยา
พระนครศรีอยุธยา
2 มิถุนายน 2560
103
จันทร์ธิดา
กรุงเทพมหานคร
1 มิถุนายน 2560
104
มาลัย
พระนครศรีอยุธยา
1 มิถุนายน 2560
105
เรืองชัย
พระนครศรีอยุธยา
1 มิถุนายน 2560
 
ทั้งหมด 105 รายการ 6 / 6