ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์
ปทุมธานี
23 มิถุนายน 2560
22
ธานินทร์
ปทุมธานี
23 มิถุนายน 2560
23
ชัญญานุช
ปทุมธานี
22 มิถุนายน 2560
24
ภินันท์
กรุงเทพมหานคร
22 มิถุนายน 2560
25
น.ส.สำรวล
กรุงเทพมหานคร
22 มิถุนายน 2560
26
ยุ
สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2560
27
ผ่องศรี
สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2560
28
เนียม
สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2560
29
อมรักษ์
นนทบุรี
21 มิถุนายน 2560
30
สุรีย์พร
นนทบุรี
21 มิถุนายน 2560
31
วีรนุช
นนทบุรี
21 มิถุนายน 2560
32
ไชยา
กรุงเทพมหานคร
21 มิถุนายน 2560
33
นางสาวสมบุญ
สมุทรปราการ
20 มิถุนายน 2560
34
นายอภิชาติ
กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2560
35
พษวีส์
กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2560
36
นิตยา
กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2560
37
สำเนาว
พระนครศรีอยุธยา
19 มิถุนายน 2560
38
นายณัฐพงศ์
กรุงเทพมหานคร
19 มิถุนายน 2560
39
น.ส.ศุภาวีร์
กรุงเทพมหานคร
19 มิถุนายน 2560
40
Dr.เกศฉราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
19 มิถุนายน 2560
 
ทั้งหมด 105 รายการ 2 / 6