ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
121
ดรุณ
สระบุรี
4 ตุลาคม 2560
122
นางรวงอรุณ
กรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม 2560
123
กิติยา
กาญจนบุรี
4 ตุลาคม 2560
124
ณิชารีย์
ราชบุรี
4 ตุลาคม 2560
125
ชลธิชา
ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2560
126
สุทธาทิพย์
ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2560
127
ชมพู่นุท
สระบุรี
4 ตุลาคม 2560
128
อภิชญา
กรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม 2560
129
พรรณพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม 2560
130
เรวดี
ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2560
131
ประวินทร์
ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2560
132
พวงวัลย์
กรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม 2560
133
ภูสิตา
สมุทรปราการ
3 ตุลาคม 2560
134
พุทธิดิษฐ์
สมุทรปราการ
3 ตุลาคม 2560
135
วรนุช
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2560
136
ศิริพร
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2560
137
ดวงใจ
ปทุมธานี
2 ตุลาคม 2560
 
ทั้งหมด 137 รายการ 7 / 7