ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤษภาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สามเณรธนพร. สุวรรณบุพผา
เพชรบูรณ์
7 พฤษภาคม 2560
2
สามเณรปิยประดิษฐ์
เพชรบูรณ์
7 พฤษภาคม 2560
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1