ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
รังษิยา
พระนครศรีอยุธยา
10 กุมภาพันธ์ 2560
2
วรรธิดา
สงขลา
7 กุมภาพันธ์ 2560
3
วาตนิตา
ราชบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2560
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1