ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นวลฉวี
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2560
2
อุมาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2560
3
อลิสา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
4
วริยา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
5
พัทธนันท์
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
6
กุณฑล
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
7
ณัชชา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
8
สมาน
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
9
นิฌา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
10
ชัยวัฒน์
สมุทรปราการ
29 พฤศจิกายน 2560
11
เทพนิมิตร
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2560
12
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2560
13
สมมาตร์
สระบุรี
28 พฤศจิกายน 2560
14
ไกรสร
นครปฐม
28 พฤศจิกายน 2560
15
เรวดี
ปทุมธานี
27 พฤศจิกายน 2560
16
วารีพร
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2560
17
สมัย
ปทุมธานี
27 พฤศจิกายน 2560
18
Juliezcab
อุดรธานี
27 พฤศจิกายน 2560
19
ณิชมน
กรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2560
20
จตุพร
กรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2560
 
ทั้งหมด 74 รายการ 1 / 4