ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมควร
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2560
2
สมเดช
ฉะเชิงเทรา
2 ตุลาคม 2560
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1