ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
101
อารียา
สมุทรสาคร
2 กันยายน 2559
102
อิทธิพัทธ์
ประจวบคีรีขันธ์
2 กันยายน 2559
103
ไท
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2559
104
ภัสสรณ์
นนทบุรี
2 กันยายน 2559
105
ชัชชนก
นนทบุรี
2 กันยายน 2559
106
สุภาพรรณ
ราชบุรี
1 กันยายน 2559
107
นงนุช
ปทุมธานี
1 กันยายน 2559
108
นางอารีย์
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2559
109
นางรุ่งศรี
ปทุมธานี
1 กันยายน 2559
110
นางจินตนา
นครปฐม
1 กันยายน 2559
111
ใกล้รุ่ง
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2559
112
นางมัญชุศา ฉิมนอก
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2559
113
มาลี
ปทุมธานี
1 กันยายน 2559
114
สุพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2559
 
ทั้งหมด 114 รายการ 6 / 6