ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
41
ปองหทัย
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
42
กิตติคุณ
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
43
นายไพรัช
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
44
กาญจนา
ปทุมธานี
17 กันยายน 2559
45
จรัส
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
46
อรรถสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
47
ธัชดา
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2559
48
นางสาวณปภัช
นนทบุรี
16 กันยายน 2559
49
กัลยา
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2559
50
อัญญาวีร์
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2559
51
กรกนก
สมุทรปราการ
16 กันยายน 2559
52
สุพิดา
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2559
53
นางลัดดา
นนทบุรี
15 กันยายน 2559
54
มาลี
กรุงเทพมหานคร
15 กันยายน 2559
55
ศรัญญา
นนทบุรี
15 กันยายน 2559
56
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
14 กันยายน 2559
57
เนียม
สมุทรปราการ
14 กันยายน 2559
58
อรชร
กรุงเทพมหานคร
14 กันยายน 2559
59
พรทิพย์
สมุทรปราการ
14 กันยายน 2559
60
รชาดา
กรุงเทพมหานคร
14 กันยายน 2559
 
ทั้งหมด 114 รายการ 3 / 6