ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤษภาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
61
นันทวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
17 พฤษภาคม 2559
62
จีรนาถ
กรุงเทพมหานคร
17 พฤษภาคม 2559
63
ณัฏฐ์ชานารถ
นนทบุรี
17 พฤษภาคม 2559
64
มณีกร
กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2559
65
พรทิพย์
ปทุมธานี
16 พฤษภาคม 2559
66
วิไล
พระนครศรีอยุธยา
16 พฤษภาคม 2559
67
นิธินันท์
ปทุมธานี
16 พฤษภาคม 2559
68
จริยา
กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2559
69
นายชยุต
กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2559
70
พิมพิกา
กรุงเทพมหานคร
14 พฤษภาคม 2559
71
นายเกรียงไกร
อ่างทอง
13 พฤษภาคม 2559
72
นส.ทิพวรรณ
กรุงเทพมหานคร
12 พฤษภาคม 2559
73
วิภาดา
พระนครศรีอยุธยา
12 พฤษภาคม 2559
74
ชาลิสา
กรุงเทพมหานคร
12 พฤษภาคม 2559
75
ศิริพรรณ
กรุงเทพมหานคร
12 พฤษภาคม 2559
76
ศุภิสรา
นนทบุรี
11 พฤษภาคม 2559
77
วันทนา
ปทุมธานี
11 พฤษภาคม 2559
78
พิมพ์วลัญช์
กรุงเทพมหานคร
11 พฤษภาคม 2559
79
ธัญญา
ปทุมธานี
11 พฤษภาคม 2559
80
กรรณิกา
สมุทรปราการ
11 พฤษภาคม 2559
 
ทั้งหมด 98 รายการ 4 / 5