ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤษภาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นางรัตนา
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
22
น.ส.สิริกร
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
23
นางสาวอุษา
ปทุมธานี
26 พฤษภาคม 2559
24
น.ส.จิดาภา
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
25
นางสาว พรปวีณ์
พระนครศรีอยุธยา
25 พฤษภาคม 2559
26
อัจฉรา
นนทบุรี
25 พฤษภาคม 2559
27
นางสาวพรศรี
กรุงเทพมหานคร
25 พฤษภาคม 2559
28
ทรงขวัญ
กรุงเทพมหานคร
25 พฤษภาคม 2559
29
ชนิดา
สมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2559
30
พิมพ์สิน
สมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2559
31
กิตติภัค
พระนครศรีอยุธยา
24 พฤษภาคม 2559
32
สมเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
24 พฤษภาคม 2559
33
สมบัติ
ชัยนาท
24 พฤษภาคม 2559
34
นิชาภา
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
35
ปาริญ
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
36
ฐิติรัตน์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
37
ฐิตารีย์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
38
รุจิรา
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
39
ปิยวดี
กรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2559
40
ฝุ่งเกียว
กรุงเทพมหานคร
22 พฤษภาคม 2559
 
ทั้งหมด 98 รายการ 2 / 5