ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
221
วิเชียร
นครสวรรค์
2 เมษายน 2559
222
ศรุดา
กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2559
223
นัทธมน
กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2559
224
นางสาวญาณิศา
ปทุมธานี
1 เมษายน 2559
225
นางนงลักษณ์
ปทุมธานี
1 เมษายน 2559
226
ศุภิตา
กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2559
227
เนื้อทิพย์
ปทุมธานี
1 เมษายน 2559
228
เกรียงศิริ
ปทุมธานี
1 เมษายน 2559
229
นฤมล
ปทุมธานี
1 เมษายน 2559
230
นางวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2559
231
ศิตา
ชลบุรี
1 เมษายน 2559
232
น้ำผึ้ง
กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2559
 
ทั้งหมด 232 รายการ 12 / 12