ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นายสุทิน
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2559
22
นางวิพร
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2559
23
ขวัญจันทร์
นนทบุรี
24 พฤศจิกายน 2559
24
ดาวเรือง
นนทบุรี
24 พฤศจิกายน 2559
25
ปวริศา
นนทบุรี
24 พฤศจิกายน 2559
26
สุธี
นนทบุรี
24 พฤศจิกายน 2559
27
กนลพร
นนทบุรี
24 พฤศจิกายน 2559
28
นางเพ็ญนภา
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2559
29
อิสริยา
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2559
30
ศศวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2559
31
ธาริณี
สมุทรปราการ
24 พฤศจิกายน 2559
32
ธาริณี
สมุทรปราการ
24 พฤศจิกายน 2559
33
ศิราณี
บุรีรัมย์
24 พฤศจิกายน 2559
34
นางสาวณัฐสุภรณ์
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2559
35
นางสาวณัฐสุภรณ์
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2559
36
วิไลพร
บุรีรัมย์
23 พฤศจิกายน 2559
37
นางสาวธัญลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2559
38
นางสาวธัญลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2559
39
นางบัวลอย
นครสวรรค์
23 พฤศจิกายน 2559
40
วธูสิริ
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2559
 
ทั้งหมด 108 รายการ 2 / 6