ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤษภาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ประเสริฐ
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
2
ภาณุ
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1