ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมีนาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระอัครเดช
ปทุมธานี
4 มีนาคม 2559
2
ดช พระนาย
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม 2559
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1