ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระมหาโชคสนิท
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
2
พระครูอุดมจารุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
3
พระอภิรมย์
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
4
พระจิรวัฒน์
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
5
พระอดิเทพ
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
6
พระมหาวริทธิ์ธร
กรุงเทพมหานคร
8 กุมภาพันธ์ 2559
 
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1