ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสุภาพร
อุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2559
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1