ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
Lat
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
2
Ven. SOUN
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
3
นางพัชมน
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
4
สุมน
นนทบุรี
30 พฤศจิกายน 2559
5
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
6
ณรงค์เดช
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
7
ร.ต.อ.หญิงสมมาตร์
สระบุรี
29 พฤศจิกายน 2559
8
ร.ต.อ.หญิงสมมาตร์
สระบุรี
29 พฤศจิกายน 2559
9
สุทิน
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
10
พรเพ็ญ
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2559
11
นางสาวณัฐสุภรณ์
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2559
12
นายเคียง
พัทลุง
28 พฤศจิกายน 2559
13
นายห้องสิน
พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2559
14
นางมานิตา
พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2559
15
สมจินต์
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2559
16
วัชรพร
ปทุมธานี
28 พฤศจิกายน 2559
17
น.ส. สุรลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2559
18
สมปรารถนา
สมุทรปราการ
26 พฤศจิกายน 2559
19
อลิสรา
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2559
20
ธมลวรรณ
นนทบุรี
25 พฤศจิกายน 2559
 
ทั้งหมด 108 รายการ 1 / 6