ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระครูอนุกูลสุตกิจ
สมุทรปราการ
23 ตุลาคม 2559
2
พระมหาสำราญ
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
3
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1