ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ธีรภาพ
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
2
นางสาวสุวรรณี
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
3
อุดม
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
4
ขวัญชนก
นนทบุรี
31 ตุลาคม 2559
5
นางสาวเสาวรักษ์
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
6
พงศ์ภวัน
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
7
ชรินทร์พรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
8
อภิชญา
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
9
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2559
10
ชมนาด
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2559
11
นิตยา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2559
12
สุรัตนา
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2559
13
พรรณพิไล
นนทบุรี
23 ตุลาคม 2559
14
นางสาวสุภาวิณี
ชลบุรี
23 ตุลาคม 2559
15
พนอเนื่อง
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
16
นส.นันทนา
พระนครศรีอยุธยา
22 ตุลาคม 2559
17
กัลยารัตน์
พระนครศรีอยุธยา
22 ตุลาคม 2559
18
ณภัทร
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2559
19
ชัญญาภัค
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2559
20
น.ส. พวงทิพย์
ปทุมธานี
19 ตุลาคม 2559
 
ทั้งหมด 77 รายการ 1 / 4