ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมกราคม 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุธี
นนทบุรี
31 มกราคม 2559
2
ชมเพลิน
ชลบุรี
30 มกราคม 2559
3
นาย พฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2559
4
เกศริน
นนทบุรี
28 มกราคม 2559
5
นายพงษ์ปกรณ์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
6
นางสาววิลาวัณย์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
7
นางสาวธนพร
สระบุรี
28 มกราคม 2559
8
นางสาวประภาสิริ
สระบุรี
28 มกราคม 2559
9
นายสุนทรวัฒน์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
10
นายชัยพร
สระบุรี
28 มกราคม 2559
11
นางจิราพร
สระบุรี
28 มกราคม 2559
12
นางสาวอรรวรรณ
สระบุรี
28 มกราคม 2559
13
นางสาวเบญจมาศ
สระบุรี
28 มกราคม 2559
14
นางสาวศุภสุตา
สระบุรี
28 มกราคม 2559
15
นางสาวกัลยวรรธน์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
16
นายขวัญชัย
สระบุรี
28 มกราคม 2559
17
นางสาวทักษพร
สระบุรี
28 มกราคม 2559
18
นายทนันต์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
19
นายอนันท์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
20
นางนงลักษณ์
สระบุรี
28 มกราคม 2559
 
ทั้งหมด 108 รายการ 1 / 6