ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
41
สมศักดิ์
พระนครศรีอยุธยา
11 ตุลาคม 2558
42
คณิศร
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
43
ศิริภัทรา
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
44
พิสิทธิ์
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
45
ปิ่นทิพย์
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
46
ณรงค์ฤทธิ์
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
47
นิภาพร
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
48
ชญาชล
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
49
วริศดา
สระบุรี
11 ตุลาคม 2558
50
ศุภณัฎฐ์
พระนครศรีอยุธยา
11 ตุลาคม 2558
51
น.ส.กัณทิมา
ปทุมธานี
9 ตุลาคม 2558
52
วันดี
กรุงเทพมหานคร
9 ตุลาคม 2558
53
นายวิทูล
สระบุรี
6 ตุลาคม 2558
54
นายเทอดศักดิ์
สระบุรี
5 ตุลาคม 2558
55
ปราณี
ปทุมธานี
5 ตุลาคม 2558
56
นางสาวทัศนี
กรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2558
57
นางสาวทัศนี
กรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2558
58
นางสาวทัศนี
กรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2558
 
ทั้งหมด 58 รายการ 3 / 3