ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นายสุริยา
สุรินทร์
16 ตุลาคม 2558
22
นายธงไทย
กรุงเทพมหานคร
15 ตุลาคม 2558
23
ภัทรภณ
กรุงเทพมหานคร
14 ตุลาคม 2558
24
นายทวีศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
14 ตุลาคม 2558
25
ด.ญ.ภัทราภรณ์
พระนครศรีอยุธยา
14 ตุลาคม 2558
26
น.ส.พิจิตรา
ฉะเชิงเทรา
14 ตุลาคม 2558
27
สุวภัทร
บุรีรัมย์
14 ตุลาคม 2558
28
เมธาพร
บุรีรัมย์
14 ตุลาคม 2558
29
นายสมเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
14 ตุลาคม 2558
30
จิตรา
สระบุรี
13 ตุลาคม 2558
31
นายธรรมวิทย์
กำแพงเพชร
13 ตุลาคม 2558
32
ธัญญาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
33
tanaporn
นครสวรรค์
13 ตุลาคม 2558
34
นางสาวรัฐกรณ์กานต์
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
35
นายวิบูลย์
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
36
นางสาวสุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
37
บุญยวีร์
ชลบุรี
13 ตุลาคม 2558
38
รัชฎา
กาญจนบุรี
13 ตุลาคม 2558
39
ทัศนี
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
40
วิโรจน์
กรุงเทพมหานคร
12 ตุลาคม 2558
 
ทั้งหมด 58 รายการ 2 / 3