ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
41
นงนุช
ปทุมธานี
8 กันยายน 2558
42
นางสาวกฤติยา
นนทบุรี
7 กันยายน 2558
43
นางสาวสุวินา
นนทบุรี
7 กันยายน 2558
44
นางสาวณุตตรา
นนทบุรี
7 กันยายน 2558
45
นางธัญญรัตน์
นนทบุรี
4 กันยายน 2558
46
พัชรนันท์
นนทบุรี
3 กันยายน 2558
47
จุฑาทิพ
สมุทรปราการ
2 กันยายน 2558
48
นางสาวปรารถนา
ปทุมธานี
2 กันยายน 2558
49
ศิตรา
พระนครศรีอยุธยา
2 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 49 รายการ 3 / 3