ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
บุดศรี
พระนครศรีอยุธยา
30 กันยายน 2558
2
นายวิษณุรักษ์
นนทบุรี
28 กันยายน 2558
3
อัจฉรา
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2558
4
ฐปนัท
ปทุมธานี
26 กันยายน 2558
5
ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์
สระบุรี
25 กันยายน 2558
6
นายสิทธิพร
กาญจนบุรี
21 กันยายน 2558
7
นาย ดนภัทร
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2558
8
นาย มณเฑียร
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2558
9
บุดศรี
พระนครศรีอยุธยา
17 กันยายน 2558
10
นันณภัชสรณ์
สงขลา
16 กันยายน 2558
11
ภัทรภณ
กรุงเทพมหานคร
12 กันยายน 2558
12
ณิชกานต์
กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2558
13
สุปรียา
ปทุมธานี
10 กันยายน 2558
14
ยอดจุฑา
กรุงเทพมหานคร
9 กันยายน 2558
15
ปราณี
ปทุมธานี
2 กันยายน 2558
16
บรรจง
กรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1