ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุดา
พระนครศรีอยุธยา
30 กันยายน 2558
2
รัตติยา
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2558
3
พัทธนันท์
นนทบุรี
29 กันยายน 2558
4
นางภานุมาศ
นครปฐม
29 กันยายน 2558
5
นางพรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2558
6
ปุณยนุช
นครปฐม
28 กันยายน 2558
7
ลลิตา
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
8
สุปรานี พัฒนจินดากิจ
ปทุมธานี
28 กันยายน 2558
9
นางพัชรมณฑ์
ระยอง
28 กันยายน 2558
10
นางบุญจันทร์
ระยอง
28 กันยายน 2558
11
ศิระ
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
12
นางเพ็ญนภา
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
13
ชไมพร
สระบุรี
27 กันยายน 2558
14
ณัฎฐภัทร
นครปฐม
26 กันยายน 2558
15
นางสุมาลี
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2558
16
สธีกานทร์
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2558
17
วรรณวิภา
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2558
18
จ่าสิบเอกประมวล
พิษณุโลก
23 กันยายน 2558
19
จุฑาพร
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2558
20
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 49 รายการ 1 / 3