ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
10 สิงหาคม 2558
2
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
7 สิงหาคม 2558
3
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
7 สิงหาคม 2558
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1