ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นางสาวพิมพ์นารา
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
2
นางสะไบทิพย์
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
3
วารุณี
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
4
นางจุไรรัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
5
กนกรัตน์
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2558
6
นางสิตาพร
ระยอง
28 สิงหาคม 2558
7
นางสาวกาญจนา
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
8
พ.ท. ธานี
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
9
นาย สุพีร์
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
10
นาย เสรีพงษ์
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
11
นาง ประนอม
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
12
นาง ดวงดาว
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
13
นางสาว กาญจนา
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
14
นาง สมศรี
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
15
นาง บุญนำ
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
16
นาง นิลวรรณ
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
17
นาง จารุ
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
18
มณี
ปทุมธานี
28 สิงหาคม 2558
19
รักเขต
ปทุมธานี
28 สิงหาคม 2558
20
นวพร
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558
 
ทั้งหมด 77 รายการ 1 / 4