ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกรกฎาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสมภพ
พระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2558
2
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
20 กรกฎาคม 2558
3
พระสมชาย
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
4
พระกี
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
5
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
6
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
18 กรกฎาคม 2558
7
พระทวีสุข
ปราจีนบุรี
17 กรกฎาคม 2558
8
พระประสิทธิเม
บุรีรัมย์
17 กรกฎาคม 2558
9
พระณ้ฐวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม 2558
10
พระมหาวีระ
ชลบุรี
17 กรกฎาคม 2558
11
พระบุญโฮม
กระบี่
5 กรกฎาคม 2558
12
พระณรงค์วัช
กระบี่
5 กรกฎาคม 2558
13
พระครูปัญญาภิยุต
กระบี่
5 กรกฎาคม 2558
14
พระประสิทธิเม
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2558
15
พระศรีโสภณ
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1