ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกรกฎาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นาง รัชดาก
กรุงเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2558
2
นายธนบูลย์
กรุงเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2558
3
คุณกุสุมา
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2558
4
คุณชุลี
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2558
5
คุณบุณฑริก
กรุงเทพมหานคร
28 กรกฎาคม 2558
6
นายสุเชษฐ์
นครปฐม
28 กรกฎาคม 2558
7
นายพศวัตฒ์
นนทบุรี
28 กรกฎาคม 2558
8
ปภิญญา
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2558
9
พิณฌคีย์
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2558
10
พรทิพย์
กรุงเทพมหานคร
25 กรกฎาคม 2558
11
kamonchanok
อ่างทอง
24 กรกฎาคม 2558
12
นางบรรจง
กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
13
ณัทขวัญ
กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
14
กัลยา
กรุงเทพมหานคร
23 กรกฎาคม 2558
15
วันรวีร์
นนทบุรี
22 กรกฎาคม 2558
16
กฤษชา
กรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม 2558
17
ฉันทิศาต์
กรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม 2558
18
ภัสพร
กรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม 2558
19
แฉล้ม
กรุงเทพมหานคร
20 กรกฎาคม 2558
20
ภัทรภณ
กรุงเทพมหานคร
19 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 68 รายการ 1 / 4