ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกรกฎาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นาง รัชดาก
กรุงเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2558
2
นางธัญญรัตน์
นนทบุรี
31 กรกฎาคม 2558
3
นายธนบูลย์
กรุงเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2558
4
คุณกุสุมา
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2558
5
คุณชุลี
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2558
6
คุณบุณฑริก
กรุงเทพมหานคร
28 กรกฎาคม 2558
7
นายสุเชษฐ์
นครปฐม
28 กรกฎาคม 2558
8
นายพศวัตฒ์
นนทบุรี
28 กรกฎาคม 2558
9
ปภิญญา
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2558
10
พิณฌคีย์
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2558
11
พิณฌคีย์
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2558
12
พรทิพย์
กรุงเทพมหานคร
25 กรกฎาคม 2558
13
นางณิชา
สมุทรสาคร
24 กรกฎาคม 2558
14
น.ส.นุชนาถ
ปทุมธานี
24 กรกฎาคม 2558
15
นายครองพงศ์
กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
16
กำชัย
นนทบุรี
24 กรกฎาคม 2558
17
kamonchanok
อ่างทอง
24 กรกฎาคม 2558
18
นางบรรจง
กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
19
ณัทขวัญ
กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
20
กัลยา
กรุงเทพมหานคร
23 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 83 รายการ 1 / 5