ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต