ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤษภาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
18 พฤษภาคม 2558
2
พระสมุห์สมบัตร
พระนครศรีอยุธยา
18 พฤษภาคม 2558
3
พระมหานพดล
กรุงเทพมหานคร
13 พฤษภาคม 2558
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1