ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
มาริสา
ลพบุรี
24 เมษายน 2558
2
ศัลยา
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2558
3
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน 2558
4
พ.อ.ภัทรพล
สมุทรปราการ
13 เมษายน 2558
5
พ.อ.ภัทรพล
สมุทรปราการ
13 เมษายน 2558
6
ธงชัย
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2558
7
นางสาวเสาวลักษณ์
ตาก
1 เมษายน 2558
 
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1