ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2558
2
ขูศักดิ์
เชียงใหม่
23 เมษายน 2558
3
ชูศักดิ์
เชียงใหม่
21 เมษายน 2558
4
ชูศักดิ์
เชียงใหม่
21 เมษายน 2558
5
สุปราณี
สมุทรสาคร
21 เมษายน 2558
6
น.ส.ณัฐกมล
พิษณุโลก
18 เมษายน 2558
7
วชิราภรณ์
นครปฐม
17 เมษายน 2558
8
นางพัทธวรรณ
กรุงเทพมหานคร
16 เมษายน 2558
9
โชติกา
นนทบุรี
16 เมษายน 2558
10
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
16 เมษายน 2558
11
นพดล
กรุงเทพมหานคร
11 เมษายน 2558
12
ปรียาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2558
 
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1