ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมีนาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นิตยา
สระบุรี
27 มีนาคม 2558
2
ณัฐกานต์
นนทบุรี
22 มีนาคม 2558
3
ณัฐกานต์
นนทบุรี
22 มีนาคม 2558
4
พรรณลิการ์
กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
5
ภัชรา
ปทุมธานี
17 มีนาคม 2558
6
นาย จรูญ
นนทบุรี
17 มีนาคม 2558
7
นางสาวนัฐวรรณ
นนทบุรี
16 มีนาคม 2558
8
นาง นวพร
กรุงเทพมหานคร
16 มีนาคม 2558
9
ปวริศา
นนทบุรี
11 มีนาคม 2558
10
น.ส.พิจิตรา
ฉะเชิงเทรา
10 มีนาคม 2558
11
น.ส.อรอนงค์
ฉะเชิงเทรา
10 มีนาคม 2558
12
ด.ญ.ภัทราภรณ์
พระนครศรีอยุธยา
10 มีนาคม 2558
13
ด.ญ.เมธาพร
บุรีรัมย์
10 มีนาคม 2558
14
ด.ญ.สุวภัทร
บุรีรัมย์
10 มีนาคม 2558
15
พิศาล
นนทบุรี
9 มีนาคม 2558
16
จรรยพร
นครนายก
8 มีนาคม 2558
17
บุดศรี
พระนครศรีอยุธยา
6 มีนาคม 2558
18
รชต
นครปฐม
6 มีนาคม 2558
19
นางนงลักษณ์
กำแพงเพชร
6 มีนาคม 2558
20
นาย บุดศรี
พระนครศรีอยุธยา
4 มีนาคม 2558
 
ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 2