ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระอธิการไพโรจน์
กระบี่
14 กุมภาพันธ์ 2558
2
พระณรงค์ฤทธิ์
กระบี่
14 กุมภาพันธ์ 2558
3
พระภัทรัศิลป์ธอณ
กระบี่
14 กุมภาพันธ์ 2558
4
พระมหานิรินธน์
กระบี่
14 กุมภาพันธ์ 2558
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1