ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระมหายงยุทธ์
พระนครศรีอยุธยา
3 ธันวาคม 2558
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1