ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
เฉลิมพันธุ์
ปทุมธานี
31 ธันวาคม 2558
2
อัจฉรา
นนทบุรี
31 ธันวาคม 2558
3
ประคอง
นนทบุรี
31 ธันวาคม 2558
4
ภัทริยารัสมิ์
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
5
พ.อ.อ.พจนกร
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
6
ศุภฐการ
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
7
อำภา
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2558
8
สุชญา
สมุทรปราการ
26 ธันวาคม 2558
9
ณัฐพิมล
นนทบุรี
25 ธันวาคม 2558
10
นางบุญณิศา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2558
11
นางศรีสุนทรา
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
12
นายศรณ์วชิร
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
13
วรรทิพ
สมุทรสาคร
24 ธันวาคม 2558
14
เบญจวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
15
ฉัตรญา
นนทบุรี
23 ธันวาคม 2558
16
ณัฏฐณิชา
กรุงเทพมหานคร
22 ธันวาคม 2558
17
ศิริพร
กรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2558
18
เอกรินทร์
กรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2558
19
ลินดา
กรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2558
20
สุประวีณ์
สมุทรปราการ
21 ธันวาคม 2558
 
ทั้งหมด 84 รายการ 1 / 5