ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระอธิพันธ์ อภิปุณฺโณ
พระนครศรีอยุธยา
13 ตุลาคม 2558
2
พระวิจิตร มหาวิริโย.
เพชรบูรณ์
13 ตุลาคม 2558
3
พระมหาประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1