ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระวิโรจน์
กรุงเทพมหานคร
14 ตุลาคม 2558
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1